مقالات خانه هوشمند

بیمارستان هوشمند

اتاق بیمارستان هوشمند

در بیمارستان هوشمند فرآیندهای کاغذی حذف می‌شود و همه کارها به صورت سیستمی انجام می‌گردد. بنابراین سرعت ارائه خدمات و دسترسی به اطلاعات افزایش می‌یابد. همچنین در بیمارستان هوشمند مصرف انرژی و به دنبال آن هزینه‌های ناشی از مصرف انرژی کاهش می‌یابد. از دیگر مزایای بیمارستان هوشمند ارتباط و تعامل هوشمند بین بخش‌های مختلف بیمارستان است که سبب کاهش خطای انسانی می‌گردد. در ادامه امکانات بیمارستان هوشمند را بیشتر بررسی خواهیم کرد.

امکانات بیمارستان هوشمند

در قسمت ورودی بیمارستان هوشمند، دستگاه‌های کنترل ترددی قرار دارد که بدون تماس و با تشخیص چهره کارکنان بیمارستان (با ماسک) اجازه عبور را می‌دهد. این دستگاه برخلاف دستگاه‌هایی که با اثر انگشت عمل می‌کند احتمال انتقال بیماری را بسیار پایین می‌آورد. همچنین این دستگاه دمای بدن فرد را اندازه گیری می‌کند و در صورت تشخیص مورد غیرعادی به فرد اطلاع می‌دهد یا اجازه ورود نمی‌دهد. شرکت آکووکس تولید کننده اکسس کنترل‌های هوشمند با قابلیت تشخیص چهره و اندازه دما می‌باشد. در این سایت و در بخش فروشگاه می‌توانید انواع اکسس کنترل از این برند را به همراه قیمت مشاهده کنید. از دیگر امکانات بیمارستان هوشمند برای کارکنان، سیستم زمان بندی دیجیتال می‌باشد. این سیستم شیفت اضافه یا مرخصی درخواستی را برای کارکنان برنامه ریزی می‌کند. این مورد سبب افزایش سرعت در بررسی درخواست کارکنان و در نتیجه افزایش رضایت شغلی می‌شود.