سنسور چند کاره هوشمند ایرانی – Zooril

در انبار

پروتکل: مدباس
نوع سنسور: پنج کاره (تشخیص حرکت- شدت روشنایی- دما – گاز – دود)
قابلیت های مهم: اتصال به تلفن همراه دارد

تماس بگیرید