سنسور هوشمند تشخیص دود – Tuya

در انبار

پروتکل: WiFi
نوع سنسور: تشخیص دود
قابلیت های مهم: اتصال به تلفن همراه دارد

54 دلار