تگ RFID برند Zipato

در انبار

پروتکل: Zwave -ISO15693- ISO18000
قابلیت های مهم: منحصر به فرد برای هر نفر- ابعاد کوچک- قابل استفاده به عنوان جاسوئیچی

 

تماس بگیرید