ریسه نوری هوشمند RGB

در انبار

ریسه های نوری RGB قابلیت تولید بیش از شانزده میلیون رنگ مختلف از سردترین تا گرمترین رنگ را دارند. این ریسه های نوری می توانند هم در نقش روشنایی برای زیبایی و هم برای خروج های اظطراری مورد استفاده قرار بگیرند.اگر این ریسه نوری را بخواهیم بصورت غیر هوشمند استفاده نماییم (یعنی کنترل توسط ریموت) تنها تا 16 رنگ را می توانیم توسط این ریسه ایجاد نماییم. اما اگر این ریسه را بخواهیم بصورت هوشمند استفاده نماییم (با کمک ماژول هوشمند RGBW) می توانیم تا 16 میلیون رنگ را با آن ایجاد نماییم.

تماس بگیرید