جعبه گشایی و معرفی محصولات Zipato

 

کنترل کننده مرکزی Zipatile 1

کنترل کننده مرکزی ZipaBox

لامپ هوشمند

 

جعبه گشایی و معرفی محصولات Akuvox

پنل داخلی آیفون

 

آیفون هوشمند E10R

 

آیفون هوشمند IT83

پنل خارجی آیفون

 

آیفون هوشمند R27A

دیگر محصولات

 

دستیار صوتی الکسا

 

سناریو های مختلف خانه هوشمند

 

سناریوی صبح

 

سناریوی شب

 

سناریوی خاص