سناریو خانه هوشمند

سناریو خانه هوشمند از قابلیت‌های خانه هوشمند می‌توان به سناریو‌پذیری بودن اشاره کرد. حال این سوال پیش می‌آید که اصلا سناریو خانه هوشمند چیست؟ انجام یک سری کارهای از پیش تعیین شده با یک فرمان یا در یک زمان مشخص را سناریو می‌گویند. سناریوهای متفاوتی با توجه به نیاز کاربر در خانه هوشمند قابل برنامه…

جزئيات